DYSKUSJA O ZMIANACH W SYSTEMIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do prac nad nowelizacją przepisów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Na wstępie zorganizowano cykl seminariów w gronie eksperckim, których tematem było wdrażanie postanowień dyrektywy 2018/844/UE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także przyszłość systemu świadectw charakterystyki energetycznej w Polsce.

 

NOWA DYREKTYWA W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Opublikowana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa ustala dla państw członkowskich Unii zadania dotyczące efektywności energetycznej budynków w perspektywie wieloletniej, aż do 2050 roku. W tym terminie ma być osiągnięte obniżenie emisji CO2 w porównaniu do poziomu z roku 1990 aż o 90-95%. Ten cel może być osiągnięty tylko przez drastyczne zmniejszenie zużycia energii związanego z użytkowaniem budynków.

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

8 czerwca 2018 podpisane zostało porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze". Porozumienie zostało podpisane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i 16 wojewódzkich Funduszy (WFOŚiGW) oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Program będzie realizowany przez dziesięć lat – do roku 2029. Na realizację programu, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 % i będzie zależeć od dochodu na osobę w rodzinie. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które obecnie wynosi 2,4 %. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

200 MILIONÓW ZŁOTYCH NA FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJA W 2018 ROKU

4 grudnia 2017 Instytut Ochrony Środowiska w Krakowie przekazał następującą informację:

Informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) na nasze pismo z obawami dot. środków planowanych w 2018 r. na Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

MIiB potwierdza w nim informacje udzielone przez Ministra Morawieckiego 23.11 zgodnie, z którymi Rada Ministrów podjęła decyzję o dodatkowym zasileniu FTiR kwotą 180 mln PLN. Środki te należy zsumować z tymi zaplanowanymi w budżecie państwa (ok. 20 mln PLN w obecnej wersji projektu ustawy budżetowej na 2018 r.) oraz z ewentualnymi wolnymi środkami Funduszu oraz z oszczędnościami budżetowymi z części nr 18 budżetu za 2017 r. Zgodnie z informacjami od MIiB cała ta kwota "pozwoli na realizację w 2018 r. całego popytu zgłaszanego przez inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów".

MIiB podkreśla także, że działania resortu w zakresie termomodernizacji będą miały na celu "przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza".

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!